[+] Vis bare …
[-] Kategorier
Legg til
handlekurv
  Sjekk
Handlekurv
  Ordredetaljer
  Ordre
Bekreftelse
Min kurv
Ordre info
Bekreftelse

 

Samfunnsansvar

Kunder, myndigheter og andre samarbeidspartnere stiller økende krav til at våre produkter og tjenester skal leve opp til etiske, sosiale eller miljømessige standarder. MAKE!Graphics ønsker å fremstå som en seriøs aktør og ta samfunnsansvar. Vi jobber aktiv mot å ha en bærekraftig produksjon. MAKE!Graphics har utarbeidet en egen innkjøpsveileder for lokale og sentrale avtaler som omhandler miljø og samfunnsansvar. Vi stiller miljøkrav til våre leverandører. Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende sosiale og etiske krav i sin egen virksomhet og i leverandørkjeden. Leverandørene må signere på en egenerklæring på samfunnsansvar før en avtale kan inngås sentralt og lokalt på hver avdeling.

Miljøfyrtårn

I dag er alle Makes avdelinger godkjent som Miljøfyrtårn. Det å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomheten oppfyller krav og gjennomfører hver år tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

 

Grønt punkt

MAKE!Graphics er aktivt medlem av Grønt Punkt og betaler vederlag for emballasjen som benyttes.

 

 

Svanemerket

MAKE!Graphics bestreber på å veilede kundene til å velge trykksaker produsert med miljøvennlig papir og materiale. Våre papirleverandører leverer mye papir som er godkjent av Stiftelsen Miljømerket i Norge, Miljømerket Svanen. Det finnes derimot et antall ulike internasjonale miljømerkinger og mange utenlandske papirprodusenter benytter seg derfor av andre men tilsvarende gode typer godkjenninger. Vår avdeling i på Luhrtoppen 2 er godkjent med lisens som leverandør av trykksaker med Svanemerket. Denne avdelingen er også sertifisert til ISO 9001:2008.


HMS og AMU
 

MAKE!Graphics har et etablert og velfungerende HMS – system som praktiseres sentralt og i hver avdeling. Alle Makes avdelinger deltar årlig med gjennomgang av rutiner og utarbeider egne handlingsplaner. Det er laget interne prosedyrer for helse, sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø.

Arbeidsmiljøutvalg og verneombudsordning er godt forankret i MAKE!Graphics. MAKE!Graphics har en aktivitetsplan som dekker årlig gjennomføring av vernerunder og AMU møter.

Ja takk!
Tilpass element
Forhåndsvisning av
For å flytte på bildet, klikk og hold venstre museknapp og dra / slipp med musen.
Sjekk alle oppføringer nøye før du fortsetter. Skriv inn en mengde (i pakker) og en rask referanse
Tidligere personaliserte ordre
søk :
Du kan rebestille alle tidligere ordre ved å klikke på "Reordre knappen". For å se på ett bilde klikker du på ett miniatyrbilde.